PHA : People living With HIV and Aids In Thailand. เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
หน้าแรก PHA  |  ห้องคุยสด PHA |  น่ารักดอทคอม  |  บ้านทอมดี้  |  ทอมดี้ น่ารัก |  กระดานข่าว (ของน่ารัก) |  เกี่ยวกับ PHA |  Link ที่น่าสนใจ  

อิทธิรักษ์ Blog
เรื่องราว ของ ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ชื่อ หนึ่ง    อโหสิ Blogเรื่องราว ของ ผู้หญิงที่ ชื่อ อโหสิ


Member
Profile ของ หนึ่งครับ(0826526598)10.00-17.00น.
หนึ่งครับ(0826526598)10.00-17.00น.
ส่งจดหมายถึง หนึ่งครับ IP-address : 124.120.151.170

speedtest
Speedtest

แร่ธาตุสังกะสี (Zinc ; Zn)

สังกะสี หรือ ซิงค์ (Zinc; Zn) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายมนุษย์เรา จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทางเคมี

เราพบว่าสังกะสีจะถูกนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับเอ็นไซน์ (Enzyme)

มากกว่า 100 ชนิดในร่างกายมนุษย์ และปฏิกิริยาเหล่านี้ก็ล้วนมีความสำคัญต่อ

การทำงานของ ทุกอวัยวะและทุกระบบ(System) ในร่างกายเรา ที่เห็นได้ชัด

ได้แก่การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ขบวนการเจริญเติบโตตามปกติของมนุษย์, เกี่ยว

ข้องกับการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ (Tissue), ระบบสืบพันธ์ (Sexual Function), ระบบ

ภูมิคุ้มกัน (Immune System), การกำจัดสารพิษและสารตกค้างต่างๆในร่างกาย

(Detoxification), ขบวนการในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ,ขบวนการสังเคราะห์

กรดนิวคลีอิก (Nucleic acids) หรือสารทางพันธุกรรม DNA ซึ่งมีความจำเป็นอย่าง

ยิ่งในขบวนการการรักษาแผล หรือสมานแผล (Wound Healing) หลังการผ่าตัด

หรือบาดเจ็บ, เกี่ยวข้องกับการทำงานของต่อมลูกหมากในผู้ชาย (Prostate

Grand) นอกจากนี้สังกะสียังเกี่ยวข้องในขบวนการของอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายอีก

มากมาย

ร่างกายของเราต้องการสังกะสีวันละเท่าไหร่ ?

ปริมาณความต้องการสังกะสีของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามเพศ , วัยและ

ภาวะของร่างกาย ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยและกำหนดความต้องการ

สังกะสี (Zinc) ปกติของมนุษย์ไว้ตามตารางข้างล่างนี้

ปริมาณสังกะสีที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวัน Daily RDAs For Zinc

อายุน้อยกว่า 1 ปี 3-5 มิลลิกรัม

อายุ 1-10 ปี 10 มิลลิกรัม

อายุ 11 ปีขึ้นไป 15 มิลลิกรัม

สตรีในระยะตั้งครรภ์ (Pregnant Woman) 20-25 มิลลิกรัม

สตรีในระยะให้นมบุตร (Lactating Woman) 25-30 มิลลิกรัม

ในชีวิตประจำวันปกติของเราทุกวันนี้เราพบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ร่างกาย

ขาดธาตุสังกะสีได้ตลอดเวลา ปัจจัยดังกล่าวได้แก่

การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาหารที่มีปริมาณสังกะสี

ต่ำ, อาหารที่มีแร่ธาตุทองแดง (Copper) มากเกินไป, พวกไฟเบอร์, ไฟเตต

(Phytates), แอลกอฮอล์ (Alcohol), ฟอสเฟต (Phosphate) เพราะสารเหล่านี้จะ

ไปลดการดูดซึมสังกะสีผ่านผนังลำไส้ของคนเราได้


อายุที่มากขึ้น (Aging) ประสิทธิภาพการดูดซึมสังกะสีลดลง

ในระยะตั้งครรภ์ (Pregnant) ต้องการสังกะสีมากเป็นพิเศษ

ในระยะการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กทารก, เด็ก

และวัยรุ่น ซึ่งจะต้องใช้สังกะสีมากเป็นพิเศษ


การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นเวลานาน ทำให้ขาดธาตุสังกะสี

ได้


ภาวะอดอาหาร (Fasting or Starvation) จนขาดสารอาหาร

ระยะป่วยหรือพักฟื้นที่ร่างกายต้องการสังกะสีมากเป็นพิเศษ

ภาวะเครียด (Stress) ร่างกายมีความต้องการสังกะสีมากขึ้น

ภาวะโรคต่างๆ ที่ต้องการแร่ธาตุสังกะสีเป็นพิเศษ เช่น การติด

เชื้อเรื้อรัง (Chronic infections), พิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism), การใช้ยาขับ

ปัสสาวะ (Diuretic therapy), ผิวหนังอักเสบ (Psoriasis), ตับแข็ง (Cirrhosis),

โรคไต (Renal Disease) ฯลฯ


การทำงานของสังกะสีในร่างกาย

อย่างที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่าสังกะสีจะทำงานร่วมกับ เอ็นไซม์

(Enzymes) หลายชนิดในร่างกาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างขบวนการที่สังกะสีมีส่วน

ร่วมในการทำงานดังกล่าว


สังกะสีเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส

(Alcohol Dehydrogenase) ซึ่งเอ็นไซม์นี้มีหน้าที่ในการกำจัดแอลกอฮอล์ ซึ่งถือ

เป็นสารพิษในตับ (Liver)


สังกะสีร่วมทำงานกับ เอ็นไซม์ แลคเตตและมาเลตดีไฮโดรจีเนส

(Latate and Malate Dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ร่างกายใช้ในขบวนการ

สร้างกำลังงาน


สังกะสีมีส่วนร่วมทำงานกับเอ็นไซม์ อัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส

(Alkaline Phosphatase) ซึ่งจำเป็นในขบวนการสร้างกระดูกและฟัน


สังกะสีเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซม์ซูเปอร์อ๊อกไซด์ ดิสมิวเทส

(Superoxide Dismutase; SOD) ซึ่งเป็นสารต้านปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น (Potent

Anti-oxidants) ที่มีอยู่ในร่างกาย


สังกะสีเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซม์ คาร์บอร์นิคแอนไฮเดรส

(Carbonic Anhydrase) ซึ่งพบว่าเอ็นไซม์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานอย่าง

สมดุลของระบบประสาทสมอง


นอกจากสังกะสีจะเป็นส่วนประกอบของเอ็นไซม์ หรือทำงานร่วมกับเอ็นไซม์ตาม

ตัวอย่างข้างต้นแล้ว สังกะสียังทำงานโดยตรงอีกหลายๆ หน้าที่ ตัวอย่างที่สำคัญ

ได้แก่

พบว่าสังกะสี ช่วยให้เซลล์สามารถจับกับวิตามิน เอ (Vitamin A)

ไว้ได้ดีขึ้น และช่วยให้เซลล์สามารถนำเอาวิตามินเอไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นด้วย

ซึ่งช่วยทำให้เซลล์ผิวพรรณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ มีสุขภาพดี และพบว่ายังเกี่ยวข้อง

กับการรักษาสมดุลของปริมาณไขมันใผิวหนัง และควบคุมปัญหาการเกิดสิวจาก

การอุดตันของไขมันได้ด้วย


พบว่าสังกะสีมีส่วนสำคัญในขบวนการสร้างกรดนิวคลีอิค (Nucleic

acid) ทั้งดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์เอ็นเอ (RNA) ซึ่งพบว่าในระยะที่ร่างกายต้อง

การสร้างเซลล์ใหม่ๆ ไม่ว่าหลังผ่าตัด, เป็นแผลต่างๆ ยิ่งจำเป็นต้องมีขบวนการนี้

มากขึ้นเสมอ


พบว่าสังกะสียังช่วยในการปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้ม

กันของร่างกาย โดยเฉพาะควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด ทีลิมโฟไซต์

(T-lymphocyte) ให้ทำงานป้องกันเชื้อโรคแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น


พบว่าสังกะสีมีความสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของฮอร์โมน

อินซูลิน (Insulin) และควบคุมการทำงานของอวัยวะรับสัมผัส (Taste

Sensation) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


คำแนะนำในการรับประทาน

สังกะสี (Zinc) ที่ดูดซึมได้ดีที่สุดและให้ปริมาณสังกะสีสูงสุดต่อ

กรัม คือ สังกะสีที่อยู่ในรูปที่จับอยู่กับเกลือกลูโคเนต หรือ ซิงค์กลูโคเนต (Zinc

Gluconate) นั่นเอง และในท้องตลาดมักเรียกกันในชื่อของ คีเลตเตคซิงค์

(Chelated Zinc)


การรับประทาน คีเลตเตคซิงค์ (Chelated Zinc) ให้ทานตอนท้อง

ว่างจะดีที่สุด หรือก่อนอาหาร


ให้รับประทานสังกะสี (Zinc) ต่อ ทองแดง (Copper) โดยให้มี

ปริมาณของสารทั้ง 2 ในอัตราส่วน 15:1 จะดีที่สุด เพราะทำให้ร่างกายไม่ขาดแร่

ธาตุใดแร่ธาตุหนึ่งข้างต้น


อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ในระยะแรกๆที่รับประทาน

Reference
- Romics, I., Wschnitz H.& Frang D. Inter Urol Nephrol, 25:565-569,1993
- Schneider, H.J., Honold, E.& Mashur, J. Forester Med., 113:37-40,1995
- Elson M. Haas,M.D. "Staying Healthy with Nutrition" Dover Publication, Newyork, 216-23, 1972


Share |

By : หนึ่งครับ    Date : 27 Jun 2006 14:04     ลบกระทู้ เฉพาะ เจ้าของกระทู้เท่านั้น !! ( ลบกรณี Post ซ้ำ , ไม่ต้องการให้มีกระทู้นี้ในระบบ )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ หนึ่งครับ ตั้งกระทู้ 362 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ หนึ่งครับ ตั้ง 6 กระทู้ มีดังนี้
 110745   เข้ามาสวัสดีเพื่อนๆครับ หนึ่งอิทธิรักษ์
 106873   เข้ามาแจ้งความคืบหน้าครับ กับการรักษาโรคมะเร็ง ครับ
 106642   เข้ามารายงานตัวครับ
 106566   พรุ่งนี้เข้าเจาะชิ้นเนื้อมะเร็งแล้วนะครับ
 106228   หนึ่ง อิทธิรักษ์ ครับผม
 99692   ก็แค่อยากเล่า เอากลับมาเริ่ม เขียนต่อ ครับ
เปิดดู กระทู้อื่นๆ ที่ หนึ่งครับ เข้าร่วมตอบ ( ทั้งหมด ทุกๆ กระทู้ )

Member
Profile ของ Lots of Love
Lots of Love
ส่งจดหมายถึง นิคกี้ IP-address : 61.7.138.102

ความเห็นที่ #1 ( 51931 )

ตอนนี้ผมก็ทานอยู่ครับ แต่หากใครทานติดต่อกันนาน ๆ อาจจะทำให้ถ่ายอุจาระออกมาเป็นสีดำได้ ซึ่งหมอบอกไม่ต้องกังวลเรื่องสีที่ไม่ปกติของอุจาระ

By : นิคกี้    Date : 27 Jun 2006 16:27    แจ้งลบความเห็นที่  #1 ( 51931 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ นิคกี้ ตั้งกระทู้ 32 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ นิคกี้ ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 97631   อยากรู้วิธี up load Cd4
 79715   ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ...Cd4. ลดลง แต่VL ก็ยัง้น้อยกว่า50
 79210   ใครที่เคยกินยา Z250 แล้วต้องเปลี่ยนยาบ้างครับ
 61634   ใครที่ทานยาต้านนานๆ แล้วมีกลิ่นยาออกจากตัวไหมครับ
 47843   แจก cd4 ครับ

Member
Profile ของ Lots of Love
Lots of Love
ส่งจดหมายถึง นิคกี้ IP-address : 61.7.138.102

ความเห็นที่ #2 ( 51933 )

โทษครับ ตก จ.จาน ไปตัวหนึ่ง ที่ถูกต้องคือ อุจจาระ

By : นิคกี้    Date : 27 Jun 2006 16:33    แจ้งลบความเห็นที่  #2 ( 51933 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ นิคกี้ ตั้งกระทู้ 32 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ นิคกี้ ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 97631   อยากรู้วิธี up load Cd4
 79715   ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ...Cd4. ลดลง แต่VL ก็ยัง้น้อยกว่า50
 79210   ใครที่เคยกินยา Z250 แล้วต้องเปลี่ยนยาบ้างครับ
 61634   ใครที่ทานยาต้านนานๆ แล้วมีกลิ่นยาออกจากตัวไหมครับ
 47843   แจก cd4 ครับ

Member
Profile ของ ลูซี่คนสวย
ลูซี่คนสวย
ส่งจดหมายถึง ลูซี่คนสวย IP-address : 124.157.183.67
I am Donated

ความเห็นที่ #3 ( 51941 )

ขอบคุณคะ สำหรับข้อมูลดีๆ

By : ลูซี่คนสวย    Date : 27 Jun 2006 19:20    แจ้งลบความเห็นที่  #3 ( 51941 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ ลูซี่คนสวย ตั้งกระทู้ 875 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ ลูซี่คนสวย ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 94869   คุณป้อมคะ รับทราบเรื่องเงินที่่จะโอนเข้ากองกลางด้วยนะคะ
 94570   คุณป้อมคะ โอนเงินกองกลางแล้วนะคะ
 94534   เงินที่่จะโอนกองกลาง ขอโอน15/3/13 นะคะ
 94478   สรุป..ปิดบัญชีการเงินมีทติ้งประจำปี 2013
 94258   นิมนต์พระ มาเช้าวันเสาร์ ที่รีสอร์ท

Member
Profile ของ LADY ToOMToOM
LADY ToOMToOM
ส่งจดหมายถึง  by toom IP-address : 58.8.172.106

ความเห็นที่ #4 ( 51963 )


เคยทาน...วิตตามิน เหล็ก แร้วมีการถ่ายดำ

พึ่งจะทราบว่า...ทาน zinc แว้ววว....ก็ถ่ายดำเมียนกัน

By : by toom    Date : 27 Jun 2006 21:25    แจ้งลบความเห็นที่  #4 ( 51963 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ by toom ตั้งกระทู้ 2 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ by toom ตั้ง 2 กระทู้ มีดังนี้
 12138   +++เรียนเชิญ..ทุกท่าน..มาคุยกัน ในโปรแกรม...Camfrog ห้อง _PHA_ ครับ +++
 11790   +++เข้ามาคุย กัน ใน Camfrog ห้อง PHA กันนะ ครับ+++

Member
Profile ของ แก้มแหม่ม
แก้มแหม่ม
ส่งจดหมายถึง แก้มแหม่ม IP-address : 124.121.188.130
I am Donated

ความเห็นที่ #5 ( 51968 )

ขอบคุณพี่หนึ่งมากค่ะ
คริ.คริ.คริ.ขำรูปน้องตุ้มอะ น่ารักดี หงายท้องโชว์สะดือสะงั้น

By : แก้มแหม่ม    Date : 27 Jun 2006 21:52    แจ้งลบความเห็นที่  #5 ( 51968 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ แก้มแหม่ม ตั้งกระทู้ 10 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ แก้มแหม่ม ตั้ง 5 กระทู้ มีดังนี้
 12693   ยายน้องดาวฝากขอบคุณและแจ้งยอดเงินช่วยงานค่ะ
 11267   สะเทือนใจกับเรื่องนี้จัง
 9260   พรุ่งนี้จะพาคุณ(หลาน)ชายไปตรวจซีดีรอบสองจ้า
 8339   เอาเพลงมาฝากเพื่อนๆค่ะ(กำลังใจเล็กๆ)
 7505   ตุ่มหัวสีขาวขึ้นค่ะ

Member
Profile ของ ใบไม้
ใบไม้
ส่งจดหมายถึง ใบไม้ IP-address : 202.5.86.177

ความเห็นที่ #6 ( 51990 )

ขอบคุณสําหรับข้อมูลค่ะ

By : ใบไม้    Date : 28 Jun 2006 00:01    แจ้งลบความเห็นที่  #6 ( 51990 )

เปิดอ่าน กระทู้ทั้งหมด ที่ ใบไม้ ตั้งกระทู้ 4 กระทู้
Topic ล่าสุด ที่ ใบไม้ ตั้ง 4 กระทู้ มีดังนี้
 6760   แตงโม
 2477   ขอเป็นกําลังใจให้พี่หนึ่ง
 944   อ่านไดคุณหนึ่ง
 881   ขอเป็นกําลังใจให้คุณหนึ่งค๊ะ

ความเห็นที่ #7 ( 67408 )

ขอบคุณมากครับ แต่ว่าผมอยากรู้อีกครับว่าแร่ธาตุ Zn มีอยู่ในอาหารพวกใดบ้างคราบ ถ้ารู้ช่วยบอกทีคราบ แบบหาง่ายๆนะ

โปรดอ่านอีกครั้ง

By : เด็กปิ้งน้ำแข็ง    Date : 21 Oct 2006 20:23     IP-address : 203.188.34.107   แจ้งลบความเห็นที่  #7 ( 67408 )


ความเห็นที่ #8 ( 105004 )

สังกะสีมีในอาหารประเภทอะไรหรอคะ

By : เราเอง    Date : 5 Jun 2007 14:12     ส่งจดหมายถึง เราเอง  IP-address : 125.25.60.182   แจ้งลบความเห็นที่  #8 ( 105004 )    เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์

ขอเชิญร่วมตอบกระทู้
ความคิดเห็น
โดย
Member ID
** เฉพาะสมาชิกระบุ ID (ตัวเลข)
Password** เฉพาะสมาชิก => [[ สมัครสมาชิก Click!! ]]


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

ย่อหน้า จัดกึ่งกลาง ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
จัดรูปแบบข้อความ

คำเตือน !!
1. การ Post ข้อความ ที่เป็น การรบกวน ความเป็นส่วนตัว การสบประมาท ดูหมิ่น หยาบคาย อนาจาร ซึ่งรุกรานต่อความเป็นส่วนตัว เป็นภัยต่อผู้อื่นบนเว็บไซต์ มีความผิดทางกฎหมาย
2. เพื่อความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว โปรดหลีกเลี่ยง การลงเบอร์โทร ชื่อ-สกุล จริง ในการ Post ข้อความ แนะนำ ให้ติดต่อกันทาง Email ตรง !! จะดีกว่านะ !!
[ ปิดหน้าต่างนี้ ] 


Mobile Zone
SMS MMS Logo

บ้านทอมดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

http://pha.narak.com
Google
www.narak.com board.narak.com pha.narak.com
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ โดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยน โดยอิสระ ทางเวป ไม่ขอรับผิดชอบ ข้อความที่อยู่ในนี้ ว่า มี ความเชื่อถือ - มากน้อย แค่ไหน โปรดใช้ วิจารณญาณ ในการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชม เป็นตัวแยกแยะความถูก-ความผิด ของข้อมูล
2. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
3. ผู้จัดทำ และ ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อความปลอดภัย และ สิทธิ์ของท่าน กับความเป็นส่วนตัวของท่าน หากไม่มั่นใจ อย่าได้ post ข้อความ ที่เป็นชื่อ-นามสกุลจริง หรือ เบอร์โทรศัพท์ อันจะนำไปถึงตัวคุณเองนะครับ ( กรณีไม่ต้องการเปิดเผยตัว )
5. หากคัดลอก บทความและเนื้อหา จากที่ใด ขอความร่วมมือ ลง Credit ให้กับ ที่มาด้วย หรือเพื่อให้ทีมงานง่ายต่อ การตรวจสอบ หากมี การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางทีมงานจะขอลบออกจากระบบ

ผู้สนับสนุน : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน
PHA HIV AIDS | หวย สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | จตุคามรามเทพ
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด | รถมือสอง | เกมส์เต้น
เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Directory | เกมส์ปลูกผัก

Copyright © Since April 2006 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา


Check IP address / Domain name : Check Your IP Click !!

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcodeประกาศ รับสมัครงาน
Update ทุกวัน

jobs.narak.com
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา
Content Share
www.kapook.com